FXPRO‎ > ‎

2. Xem tình trạng tài khoản FXPRO

Truy cập vào trang Quản lý tài khoản của bạn tại sàn FxPro theo link : https://direct.fxpro.com


Sử dụng địa chỉ EmailPassword mà bạn đã đăng ký ở phần trên để LOGIN. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy tình hình tài khoản của bạn ( Xem hình bên dưới) :


Lưu ý : Tình trạng tài khoản (Status ): ReadOnly hoặc Pending đây là trạng thái tài khoản chưa được sàn giao dịch kích hoạt. Sau khi bạn gửi các giấy tờ cần thiết(xem dưới đây) thì sẽ xuất hiện chữ : Approved

Comments