FXPRO‎ > ‎

7. Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản FXPRO (Withdraw)

Tương tự như phần nạp tiền vào tài khoản, để rút tiền từ tài khoản giao dịch, bạn đăng nhập vào bằng trang web và chọn mục Withdraw Funds chọn Debit/Credit Card .


Hiển thị cửa sổ như hình dưới đây:


- FxPro Vault.: chọn số tài khoản giao dịch (account number) mà bạn cần rút tiền.
- Name on Card : phải là tên của bạn trên th3
- Card Number : Số thẻ , gồm 16 số ở mặt trước của thẻ (viết liền không khoảng cách)
- CVV2 (Mã số bí mật của thẻ ) : 3 số cuối cùng ở mặt sau của thẻ
- Currency : chọn USD
- Withdraw Amount : Chọn số tiền bạn muốn rút về.
Sau đó nhấn SEND REQUEST để gửi lệnh rút tiền

Ghi chú :
- Trong vòng 24h, lệnh chuyển tiền sẽ được xử lý và sẽ có email xác nhận từ FxPro gửi về địa chỉ email của bạn, thông báo về việc rút tiền này.
- Có thể sử dụng 2 hay nhiều thẻ Visa để nạp tiền. Bạn nạp bằng thẻ Visa debit nào, thì sẽ rút tiền về thẻ Visa debit đó.
- Trong thời gian đợi xử lý là 24h, bạn vẫn có thể tiếp tục giao dịch bình thường trên tài khoản. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về Equity trong tài khoản của bạn. Nếu Equity này nhỏ hơn số tiền bạn rút đi, lệnh chuyển tiền sẽ không được thực thi.

Comments