FXPRO‎ > ‎

5. Chuyển nhóm tài khoản giao dịch FXPRO

- Các tài khoản vừa mới thiết lập và chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào: Bạn vừa mới mở 1 tài khoản giao dịch ( không theo link cung cấp ở trên) và chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Bạn muốn chuyển nhóm tài khoản này vào nhóm bookie88.com để nhận được những hỗ trợ tốt nhất theo nhóm từ bookie88.com.

- Bạn vui lòng email cho chúng tôi: vietfx.vn@gmail.com chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để bạn thực hiện một cách nhanh chóng.

- Các tài khoản đã thực hiện giao dịch: bạn không thể chuyển sang nhóm bookie88.com. Bạn vui lòng email cho chúng tôi: vietfx.vn@gmail.com chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách bạn có thể nhận được các hỗ trợ từ bookie88.com.
Comments