FXPRO‎ > ‎

3. Các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản FXPRO

Các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản giao dịch tại FxPro gồm:

- 01 bản scan màu Passport (có ký tên) hoặc CMND ( scan 2 mặt ) : Nếu bạn có passport thì nên sử dụng nó.
- 01 bản scan màu của một hóa đơn (chọn 01 trong số các loại giấy tờ dưới đây) :
- Hóa đơn tiền điện thoại.
- Hóa đơn tiền internet.
- Hóa đơn tiền điện
- Hóa đơn tiền nước
- Bản sao kê thẻ Visa/ Master hàng tháng
- 01 bản scan màu thẻ Visa debit / credit ( hoặc Master Card), che đi các thông số cần thiết trên thẻ (Xem hình bên dưới)

Ghi chú :

- Scan file và lưu thành file hình ảnh.

*Gửi các giấy tờ trên đến sàn giao dịch FxPro : bạn có thể lựa chọn các cách sau

1. Upload file vào Hồ sơ tài khoản :
Truy cập vào : https://direct.fxpro.com/ , sau khi login, vào phần My Profile > Upload Documents để upload 3 file giấy tờ trên ( sử dụng file hình ảnh .jpg)

- COLOUR COPY OF IDENTIFICATION : upload file Passport hoặc CMND.
- PROOF OF ADDRESS : upload file hóa đơn
- DEBIT/CREDIT CARD SCANS : file thẻ Visa debit

2. Gửi file hồ sơ đến bộ phận khách hàng của FxPro :
Các giấy tờ của bạn sẽ được bổ sung bằng cách sau gửi email hoặc Fax đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng của FxPro như sau :
- Gửi Email : support@FxPro.com hoặc email : accounting@fxpro.com . Email phải đính kèm các file scan hồ sơ của bạn. Đồng thời, ghi rõ số tài khoản (ID) mà FxPro đã cung cấp cho bạn trong email gửi đi
- Fax đến số : +357 25 969 2233 khi đã điền đầy đủ thông tin lên tờ bìa bản fax (download biểu mẫu tại link : https://direct.fxpro.com/documents/Fax_Cover.pdf

Comments