188BET‎ > ‎

HD nạp tiền 188BET

  1. Đăng nhập vào tài khoản 188BET, vào mục Gửi Tiền / Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương để nhận số tài khoản gửi tiền đang được hỗ trợ và hoàn tất mẫu đơn Gửi tiền này.

  2. Cung cấp chính xác thông tin tài khoản Ngân hàng để phục vụ cho việc rút tiền về sau.

  3. Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi bằng 3 cách: gửi tiền mặt / chuyển khoản tại quầy giao dịch ngân hàng, chuyển khoản tại máy ATM hoặc qua Internet Banking. Giữ lại biên lai nộp tiền / biên lai ATM.

  4. Nhấp tiếp vào biểu tượng 188BET sau khi hệ thống cung cấp số tham chiếu, chọn tài khoản đã chuyển tiền, đính kèm biên lai và nhấp [Chuyển]. Chúng tôi sẽ cập nhật khoản chuyến ngay khi nhận được thông tin từ Ngân hàng.Comments